CO TO JEST MATERIAŁ?

W pojęciu technicznym ciało stałe wykorzystywane przez człowieka do wytwarzania produktów.

Może być naturalny (kamienie, minerały) lub wytworzony przez człowieka (metale i ich stopy, tworzywa sztuczne, materiały ceramiczne i kompozyty).

Znanych jest ponad 300 000 różnych materiałów.

Kryształy bizmutu
CO TO JEST INŻYNIERIA MATERIAŁOWA?

Interdyscyplinarna dziedzina nauki i techniki zajmująca się projektowaniem i wytworzeniem materiału/produktu o określonych właściwościach użytkowych.

Inżynieria Materiałowa obejmuje zależności pomiędzy:
- strukturą
- właściwościami
- technologią
- zastosowaniem

Inżynieria Materiałowa obejmuje rozległe obszary wiedzy od nauk podstawowych (np. fizyka, chemia) do zaawansowanych procesów technologicznych (np. nanotechnologia).

Podstawy Inżynierii Materiałowej
Lista
1/2 Filmy
1
The materials enginerring major
The materials enginerring major
2
Praca naszej absolwentki dr inż. Hanny Myalskiej
Praca naszej absolwentki dr inż. Hanny Myalskiej