DOROBEK KATEDRY

2019

1.

Olszówka-Myalska, Anita; Myalski, Jerzy; Godzierz, Marcin; Hekner, Bartosz

Sposób wytwarzania elementów magnezowych zawierających wkładki z pian węglowych Patent

232734, 2019.

BibTeX | Tagi:

2.

Gryc, Adam; Godzierz, Marcin; Poloczek, Łukasz; Dybowski, Bartłomiej; Kiełbus, Andrzej

Mg–Bi–X (X = Ca, Mn, Zn) alloys microstructure in the as-solidified condition Journal Article

In: Acta Physica Polonica A, 135 (2), pp. 110-114, 2019, ISSN: 05874246.

Links | BibTeX | Tagi:

3.

Mendala, Bogusław; Tracz, Jarosław; Swadźba, Lucjan; Witala, Bartosz; Swadźba, Radosław

Properties of the metaloceramic coatings obtained with inorganic slurrys modified by ceramic nanopowders [Właściwości powłok metaloceramicznych wytworzonych z nieorganicznych zawiesin modyfikowanych nanoproszkami ceramicznymi] Journal Article

In: Ochrona Przed Korozja, 62 (3), pp. 128, 2019, ISSN: 04737733.

Links | BibTeX | Tagi:

2018

4.

Rzychoń, Tomasz

Stopy Mg-Al-Ca-Sr przeznaczone do odlewania grawitacyjnego do form piaskowych. Struktura, właściwości i mechanizmy umocnienia. Book

Wydawictwo Politechniki Śląskiej, 2018, ISBN: 978-83-7880-525-0.

BibTeX | Tagi:

5.

Jarosz, Robert; Kiełbus, Andrzej; Dybowski, Bartłomiej

MAGMASOFT Simulation of Sand Casting Process with EV31A Magnesium Alloy Journal Article

In: Journal of Engineering Materials and Technology, Transactions of the ASME, 140 (3), 2018, ISSN: 00944289.

Links | BibTeX | Tagi:

6.

Łyczkowska, Katarzyna; Adamiec, Janusz

Structure of precision castings made of the inconel 713C alloy Journal Article

In: Archives of Foundry Engineering, 18 (4), pp. 19-24, 2018, ISSN: 18973310, (cited By 0).

Links | BibTeX | Tagi:

7.

Adamiec, Janusz; Łyczkowska, Katarzyna

Cracking of pad-welded inconel 713C precision castings Journal Article

In: Archives of Foundry Engineering, 18 (2), pp. 215-219, 2018, ISSN: 18973310, (cited By 0).

Links | BibTeX | Tagi:

2017

8.

Swadźba, Radosław; Swadźba, Lucjan; Mendala, Bogusław; Witala, Bartosz; Tracz, Jarosław; Marugi, K; Pyclik, Ł

Characterization of Si-aluminide coating and oxide scale microstructure formed on γ-TiAl alloy during long-term oxidation at 950 °C Journal Article

In: Intermetallics, 87 , pp. 81-89, 2017, ISSN: 09669795.

Links | BibTeX | Tagi:

9.

Łyczkowska, Katarzyna; Adamiec, Janusz; Jachym, R; Kwieciński, K

Properties of the Inconel 713 Alloy Within the High Temperature Brittleness Range Journal Article

In: Archives of Foundry Engineering, 17 (4), pp. 103-108, 2017, ISSN: 18973310, (cited By 2).

Links | BibTeX | Tagi:

10.

Łyczkowska, Katarzyna; Adamiec, Janusz

Repair of precision castings made of the inconel 713C alloy Journal Article

In: Archives of Foundry Engineering, 17 (3), pp. 210-216, 2017, ISSN: 18973310, (cited By 1).

Links | BibTeX | Tagi:

2016

11.

Dybowski, Bartłomiej; Poloczek, Łukasz; Kiełbus, Andrzej

The porosity description in hypoeutectic Al-Si alloys Journal Article

In: Key Engineering Materials, 682 , pp. 83-90, 2016, ISSN: 10139826, (cited By 0).

Links | BibTeX | Tagi:

12.

Dybowski, Bartłomiej; Szymszal, Jan; Poloczek, Łukasz; Kiełbus, Andrzej

Influence of the chemical composition on electrical conductivity and mechanical properties of the hypoeutectic Al-Si-Mg alloys Journal Article

In: Archives of Metallurgy and Materials, 61 (1), pp. 353-360, 2016, ISSN: 17333490, (cited By 3).

Links | BibTeX | Tagi:

13.

Poloczek, Łukasz; Dybowski, Bartłomiej; Kiełbus, Andrzej; Łuszczak, Michał

Influence of Sr addition on the microstructure and properties of HPDC EN AC-Al Si9Cu3(Fe) alloy Journal Article

In: Key Engineering Materials, 682 , pp. 69-76, 2016, ISSN: 10139826, (cited By 0).

Links | BibTeX | Tagi:

14.

Dobkowska, Anna; Adamczyk-Cieślak, Bogusława; Mizera, Jarosław; Kurzydłowski, Krzysztof Jan; Kiełbus, Andrzej

The comparison of the microstructure and corrosion resistance of sand cast aluminum alloys Journal Article

In: Archives of Metallurgy and Materials, 61 (1), pp. 209-212, 2016, ISSN: 17333490, (cited By 5).

Links | BibTeX | Tagi:

15.

Bąkowski, H; Adamiec, Janusz

Determination of the fatigue life on the basis of fatigue test and FEM for EN-MCMgY4RE3Zr with rare earth elements Conference

181 , Springer New York LLC, 2016, ISSN: 21941009, (cited By 0).

Links | BibTeX | Tagi:

16.

Turowska, Agata; Adamiec, Janusz

Evaluation of high temperature corrosion resistance of finned tubes made of austenitic steel and nickel alloys Journal Article

In: Archives of Metallurgy and Materials, 61 (2B), pp. 1089-1093, 2016, ISSN: 17333490, (cited By 0).

Links | BibTeX | Tagi:

17.

Kocurek, Robert; Adamiec, Janusz

Mechanism of hot cracking welds of nickel alloy inconel 625 Journal Article

In: Solid State Phenomena, 246 , pp. 25-28, 2016, ISSN: 16629779, (cited By 0).

Links | BibTeX | Tagi:

2015

18.

Przeliorz, Roman; Kiełbus, Andrzej

Influence of heating and cooling rate on phase transformations temperatures in EV31A magnesium alloy Journal Article

In: Solid State Phenomena, 229 , pp. 89-98, 2015, ISSN: 16629779, (cited By 0).

Links | BibTeX | Tagi:

19.

Rzychoń, Tomasz; Dybowski, Bartłomiej; Kiełbus, Andrzej

The influence of strontium on the microstructure of cast magnesium alloys containing aluminum and calcium Journal Article

In: Archives of Metallurgy and Materials, 60 (1), pp. 167-170, 2015, ISSN: 17333490, (cited By 2).

Links | BibTeX | Tagi:

20.

Kiełbus, Andrzej; Michalska, Joanna; Dybowski, Bartłomiej

The electrochemical and immersion corrosion testing of casting magnesium alloys containing rare earth elements Journal Article

In: Solid State Phenomena, 227 , pp. 79-82, 2015, ISSN: 16629779, (cited By 0).

Links | BibTeX | Tagi:

21.

Poloczek, Łukasz; Dybowski, Bartłomiej; Jarosz, Robert; Kiełbus, Andrzej

Influence of the wall thickness on castability and microstructure of the QE22 magnesium alloy Journal Article

In: Solid State Phenomena, 229 , pp. 77-82, 2015, ISSN: 16629779, (cited By 1).

Links | BibTeX | Tagi:

22.

Dybowski, Bartłomiej; Szala, M; Kiełbus, Andrzej; Hejwowski, T

The mechanisms of cavitation erosion of the Elektron21 magnesium alloy Journal Article

In: Solid State Phenomena, 229 , pp. 99-104, 2015, ISSN: 16629779, (cited By 0).

Links | BibTeX | Tagi:

23.

Dybowski, Bartłomiej; Szala, M; Kiełbus, Andrzej; Hejwowski, T

Microstructural phenomena occurring during early stages of cavitation erosion of Al-Si aluminium casting alloys Journal Article

In: Solid State Phenomena, 227 , pp. 255-258, 2015, ISSN: 16629779, (cited By 5).

Links | BibTeX | Tagi:

24.

Poloczek, Łukasz; Dybowski, Bartłomiej; Rodak, Kinga; Jarosz, Robert; Kiełbus, Andrzej

Influence of age hardening parameters on the microstructure and properties of the AlSi7Mg sand cast alloy Journal Article

In: Archives of Metallurgy and Materials, 60 (4), pp. 3035-3041, 2015, ISSN: 17333490, (cited By 1).

Links | BibTeX | Tagi:

25.

Dybowski, Bartłomiej; Adamczyk-Cieślak, Bogusława; Rodak, Kinga; Bednarczyk, Iwona; Kiełbus, Andrzej; Mizera, Jarosław

The microstructure of AlSi7Mg alloy in as cast condition Journal Article

In: Solid State Phenomena, 229 , pp. 3-10, 2015, ISSN: 16629779, (cited By 5).

Links | BibTeX | Tagi:

26.

Turowska, Agata; Adamiec, Janusz

Mechanical properties of WE43 magnesium alloy joint at elevated temperature Journal Article

In: Archives of Metallurgy and Materials, 60 (4), pp. 2695-2701, 2015, ISSN: 17333490, (cited By 3).

Links | BibTeX | Tagi:

27.

Adamiec, Janusz; Rykała, J

Low energy versus pulse in MIG welding of “thin” sheets of aluminium alloy EN AW 6082 Journal Article

In: Solid State Phenomena, 229 , pp. 35-44, 2015, ISSN: 16629779, (cited By 0).

Links | BibTeX | Tagi:

28.

Turowska, Agata; Adamiec, Janusz

Stability of the structure of WE43 cast magnesium alloy welded joints at elevated temperatures Journal Article

In: Solid State Phenomena, 229 , pp. 105-114, 2015, ISSN: 16629779, (cited By 0).

Links | BibTeX | Tagi:

29.

Adamiec, Janusz; Rykała, J

Effect of MIG welding method choice on hot cracking occurrence in EN AW 6082 aluminium alloys Journal Article

In: Solid State Phenomena, 229 , pp. 25-34, 2015, ISSN: 16629779, (cited By 1).

Links | BibTeX | Tagi:

30.

Kocurek, Robert; Adamiec, Janusz

Evaluation of susceptibility to hot cracking of Inconel 617 nickel alloy welds in transvarestraint test Journal Article

In: Solid State Phenomena, 226 , pp. 95-98, 2015, ISSN: 16629779, (cited By 0).

Links | BibTeX | Tagi:

31.

Adamiec, Janusz; Kocurek, Robert

Effect of autogenous laser weld on microstructure and mechanical properties of Inconel 617 nickel alloy Journal Article

In: Solid State Phenomena, 226 , pp. 43-46, 2015, ISSN: 16629779, (cited By 0).

Links | BibTeX | Tagi:

32.

Stopyra, Michał; Adamiec, Janusz

Cracking of 7CrMoVTiB10-10 (T24) steel weld joints Journal Article

In: Solid State Phenomena, 226 , pp. 87-90, 2015, ISSN: 16629779, (cited By 1).

Links | BibTeX | Tagi:

33.

Sieczkowski, K; Adamiec, Janusz; Sawicki, G

The structure and properties of mixed welded joints made of X10NiCrAlTi32-21 and X6CrNiMoTi17-12-2 steels Journal Article

In: Archives of Metallurgy and Materials, 60 (3A), pp. 1801-1806, 2015, ISSN: 17333490, (cited By 0).

Links | BibTeX | Tagi:

34.

Adamiec, Janusz; Pikos, Izabela; Stopyra, Michał

The causes of low impact strength of T23 steel weld joints Journal Article

In: Solid State Phenomena, 226 , pp. 103-106, 2015, ISSN: 16629779, (cited By 0).

Links | BibTeX | Tagi:

35.

Stolecki, M; Bijok, H; Kowal, Ł; Adamiec, Janusz

Laser welding of finned tubes made of austenitic steels Journal Article

In: Archives of Metallurgy and Materials, 60 (3A), pp. 1807-1811, 2015, ISSN: 17333490, (cited By 0).

Links | BibTeX | Tagi:

2014

36.

Dybowski, Bartłomiej; Kiełbus, Andrzej

Non-metallic inclusions in Mg-Re-Zr casting alloys Journal Article

In: Materials Science Forum, 782 , pp. 398-403, 2014, ISSN: 02555476, (cited By 1).

Links | BibTeX | Tagi:

37.

Dybowski, Bartłomiej; Kiełbus, Andrzej; Jarosz, Robert

Effect of mould components on the cooling rate, microstructure, and quality of WE43 magnesium casting alloy Journal Article

In: Archives of Metallurgy and Materials, 59 (4), pp. 1527-1532, 2014, ISSN: 17333490, (cited By 4).

Links | BibTeX | Tagi:

38.

Pikos, Izabela; Rzychoń, Tomasz; Kiełbus, Andrzej

Microstructural phenomenon occurring in Elektron 21 magnesium alloy during creep Journal Article

In: Materials Science Forum, 782 , pp. 339-346, 2014, ISSN: 02555476, (cited By 2).

Links | BibTeX | Tagi:

39.

Pikos, Izabela; Kiełbus, Andrzej; Adamiec, Janusz

The microstructural changes after thermal shock applied on Elektron 21 magnesium alloy Journal Article

In: Solid State Phenomena, 211 , pp. 77-82, 2014, ISSN: 10120394, (cited By 0).

Links | BibTeX | Tagi:

40.

Stopyra, Michał; Jarosz, Robert; Kiełbus, Andrzej

The quality of produced sand-cast engine block made from Elektron 21 magnesium alloy Journal Article

In: Solid State Phenomena, 211 , pp. 71-76, 2014, ISSN: 10120394, (cited By 0).

Links | BibTeX | Tagi:

41.

Dybowski, Bartłomiej; Kiełbus, Andrzej; Jarosz, Robert; Paśko, Janusz

The microstructure of Elektron21 and WE43 magnesium casting alloys after subsequent melting process operations Journal Article

In: Solid State Phenomena, 211 , pp. 65-70, 2014, ISSN: 10120394.

Links | BibTeX | Tagi:

42.

Swadźba, Radosław; Wiedermann, J; Hetmańczyk, Marek; Swadźba, Lucjan; Witala, Bartosz; Moskal, Grzegorz; Mendala, Bogusław; Komandera, Ł

Microstructural examination of TGO formed during pre-oxidation on Pt-aluminized Ni-based superalloy Journal Article

In: Materials and Corrosion, 65 (3), pp. 319-323, 2014, ISSN: 09475117, (cited By 6).

Links | BibTeX | Tagi:

43.

Kocurek, Robert; Adamiec, Janusz

Structural stability of welded joints of magnesium alloy EZ33A-T5 Journal Article

In: Materials Science Forum, 782 , pp. 408-414, 2014, ISSN: 02555476, (cited By 1).

Links | BibTeX | Tagi:

44.

Stopyra, Michał; Adamiec, Janusz

Microstructural stability of long-term annealed AZ91 magnesium alloy weld joint Journal Article

In: Materials Science Forum, 782 , pp. 161-165, 2014, ISSN: 02555476, (cited By 0).

Links | BibTeX | Tagi:

45.

Kocurek, Robert; Adamiec, Janusz

The repair welding technology of casts magnesium alloy QE22 Journal Article

In: Solid State Phenomena, 212 , pp. 81-86, 2014, ISSN: 10120394, (cited By 2).

Links | BibTeX | Tagi:

46.

Adamiec, Janusz; Pfeifer, T

Effect of electrode negative ratio in AC MIG welding of aluminium alloy 6082 on the microstructure and properties of heat affected zone Journal Article

In: Solid State Phenomena, 211 , pp. 39-46, 2014, ISSN: 10120394, (cited By 0).

Links | BibTeX | Tagi:

47.

Adamiec, Janusz; Rykała, J

CMT robotized welding of thin-walled joints made of 7xxx series aluminium alloy Journal Article

In: Solid State Phenomena, 211 , pp. 31-38, 2014, ISSN: 10120394, (cited By 1).

Links | BibTeX | Tagi:

48.

Różański, M; Adamiec, Janusz

Effect of Ti addition to Zn filler metal on wettability and reinforcement of soldered joint of aluminium Journal Article

In: Solid State Phenomena, 211 , pp. 23-30, 2014, ISSN: 10120394, (cited By 0).

Links | BibTeX | Tagi:

49.

Adamiec, Janusz; Pfeifer, T

Welding of aluminium alloy thin sheets using variable polarity MIG method Journal Article

In: Solid State Phenomena, 211 , pp. 15-22, 2014, ISSN: 10120394, (cited By 0).

Links | BibTeX | Tagi:

50.

Turowska, Agata; Adamiec, Janusz; Rzychoń, Tomasz

Technology of repairing QE22 alloy casts Journal Article

In: Archives of Metallurgy and Materials, 59 (2), pp. 667-673, 2014, ISSN: 17333490, (cited By 2).

Links | BibTeX | Tagi:

51.

Różański, M; Krasnowski, K; Adamiec, Janusz

Diffusion vacuum brazing of TiAl48Cr2Nb2 casting alloys based on TiAl (γ) intermetallic compound using Ag-Cu-Ti braze alloy Journal Article

In: Solid State Phenomena, 211 , pp. 141-148, 2014, ISSN: 10120394, (cited By 0).

Links | BibTeX | Tagi:

2013

52.

Kiełbus, Andrzej

Opracowanie technologii wytwarzania monolitycznych odlewów obudów zespołów energetycznych o podwyższonych parametrach eksploatacji Technical Report

Projekt NCBR, (PBS2/B5/28/2013), 2013, (Lata 2013-2016, beneficjent ZM WSK Rzeszów).

BibTeX | Tagi:

53.

Kiełbus, Andrzej; Stopyra, Michał; Jarosz, Robert

Influence of sand-casting parameters on microstructure and properties of magnesium alloys Journal Article

In: Archives of Metallurgy and Materials, 58 (2), pp. 635-640, 2013, ISSN: 17333490, (cited By 3).

Links | BibTeX | Tagi:

54.

Rzychoń, Tomasz; Kiełbus, Andrzej; Lityńska-Dobrzyńska, L

Microstructure, microstructural stability and mechanical properties of sand-cast Mg-4Al-4RE alloy Journal Article

In: Materials Characterization, 83 , pp. 21-34, 2013, ISSN: 10445803, (cited By 33).

Links | BibTeX | Tagi:

55.

Stopyra, Michał; Kiełbus, Andrzej

The influence of various etchants on the quantitative analysis of microstructure of Mg-Nd alloy Journal Article

In: Solid State Phenomena, 197 , pp. 192-197, 2013, ISSN: 10120394, (cited By 0).

Links | BibTeX | Tagi:

56.

Dybowski, Bartłomiej; Kiełbus, Andrzej; Jarosz, Robert

Mould Components Impact on Structure and Quality of Elektron 21 Alloy Journal Article

In: Archives of Foundry Engineering, 13 (2), pp. 17-23, 2013, ISSN: 18973310, (cited By 1).

Links | BibTeX | Tagi:

57.

Dybowski, Bartłomiej; Jarosz, Robert; Kiełbus, Andrzej

Influence of the pouring temperature on the castability and microstructure of elektron 21 and qe22 magnesium casting alloys Journal Article

In: Solid State Phenomena, 197 , pp. 125-130, 2013, ISSN: 10120394, (cited By 0).

Links | BibTeX | Tagi:

58.

Adamiec, Janusz; Młodzieniak, M; Kiełbus, Andrzej

The procedure for quantitative analysis of welded joints in QE22 alloy Journal Article

In: Solid State Phenomena, 197 , pp. 149-154, 2013, ISSN: 10120394, (cited By 0).

Links | BibTeX | Tagi:

59.

Swadźba, Radosław; Wiedermann, J; Hetmańczyk, Marek; Swadźba, Lucjan; Mendala, Bogusław; Witala, Bartosz; Komandera, Ł

Microstructure degradation of EB-PVD TBCs on Pd-Pt-modified aluminide coatings under cyclic oxidation conditions Journal Article

In: Surface and Coatings Technology, 237 , pp. 16-22, 2013, ISSN: 02578972, (cited By 9).

Links | BibTeX | Tagi:

60.

Adamiec, Janusz

The quantitative assessment of the fracture profile of magnesium alloy QE22 welded joint Journal Article

In: Solid State Phenomena, 197 , pp. 215-220, 2013, ISSN: 10120394, (cited By 0).

Links | BibTeX | Tagi:

61.

Pikos, Izabela; Kiełbus, Andrzej; Adamiec, Janusz

The Influence of Casting Defects on Fatigue Resistance of Elektron 21 Magnesium Alloy Journal Article

In: Archives of Foundry Engineering, 13 (2), pp. 103-106, 2013, ISSN: 18973310, (cited By 1).

Links | BibTeX | Tagi:

2012

62.

Kiełbus, Andrzej

Precipitate processes in Mg-5Al magnesium alloy Journal Article

In: Solid State Phenomena, 191 , pp. 131-136, 2012, ISSN: 10120394, (cited By 0).

Links | BibTeX | Tagi:

63.

Stopyra, Michał; Jarosz, Robert; Kiełbus, Andrzej

The influence of section thickness on microstructure of Elektron 21 and QE22 magnesium alloys Journal Article

In: Solid State Phenomena, 191 , pp. 145-150, 2012, ISSN: 10120394, (cited By 2).

Links | BibTeX | Tagi:

64.

Dybowski, Bartłomiej; Jarosz, Robert; Kiełbus, Andrzej; Cwajna, Jan

Influence of pouring temperature on castability and microstructure of QE22 and RZ5 magnesium casting alloys Journal Article

In: Solid State Phenomena, 191 , pp. 137-144, 2012, ISSN: 10120394, (cited By 2).

Links | BibTeX | Tagi:

65.

Rzychoń, Tomasz; Adamczyk-Cieślak, Bogusława; Kiełbus, Andrzej; Mizera, Jarosław

The influence of hot-chamber die casting parameters on the microstructure and mechanical properties of magnesium-aluminum alloys containing alkaline elements Journal Article

In: Materialwissenschaft und Werkstofftechnik, 43 (5), pp. 421-426, 2012, ISSN: 09335137, (cited By 10).

Links | BibTeX | Tagi:

66.

Rzychoń, Tomasz; Szala, Janusz; Kiełbus, Andrzej

Microstructure, castability, microstructural stability and mechanical properties of ZRE1 magnesium alloy Journal Article

In: Archives of Metallurgy and Materials, 57 (1), pp. 245-252, 2012, ISSN: 17333490, (cited By 26).

Links | BibTeX | Tagi:

67.

Kiełbus, Andrzej; Rzychoń, Tomasz; Moskal, Grzegorz

The thermal diffusivity of Mg-Al-Sr and Mg-Al-Ca-Sr sand casting magnesium alloys Journal Article

In: Defect and Diffusion Forum, 326-328 , pp. 249-254, 2012, ISSN: 10120386, (cited By 1).

Links | BibTeX | Tagi:

68.

Kiełbus, Andrzej; Rzychoń, Tomasz; Michalska, Joanna; Stopyra, Michał

The corrosion resistance of the Mg-Al-Ca-Sr sand casting magnesium alloys Journal Article

In: Defect and Diffusion Forum, 326-328 , pp. 255-260, 2012, ISSN: 10120386, (cited By 2).

Links | BibTeX | Tagi:

69.

Moskal, Grzegorz; Swadźba, Lucjan; Hetmańczyk, Marek; Witala, Bartosz; Mendala, Bogusław; Mendala, Jacek; Sosnowy, P

Characterisation of the microstructure and thermal properties of Nd2Zr2O7 and Nd2Zr2O7/YSZ thermal barrier coatings Journal Article

In: Journal of the European Ceramic Society, 32 (9), pp. 2035-2042, 2012, ISSN: 09552219, (cited By 35).

Links | BibTeX | Tagi:

70.

Moskal, Grzegorz; Swadźba, Lucjan; Hetmańczyk, Marek; Witala, Bartosz; Mendala, Bogusław; Mendala, Jacek; Sosnowy, P

Characterization of microstructure and thermal properties of Gd2Zr2O7-type thermal barrier coating Journal Article

In: Journal of the European Ceramic Society, 32 (9), pp. 2025-2034, 2012, ISSN: 09552219, (cited By 55).

Links | BibTeX | Tagi:

71.

Moskal, Grzegorz; Góral, Marek; Swadźba, Lucjan; Mendala, Bogusław; Hetmańczyk, Marek; Witala, Bartosz

Microstructural characterization of gas phase aluminized TiAlCrNb intermetallic alloy Journal Article

In: Archives of Metallurgy and Materials, 57 (1), pp. 253-259, 2012, ISSN: 17333490, (cited By 4).

Links | BibTeX | Tagi:

72.

Kierzek, A; Adamiec, Janusz

Creep resistance of WE43 magnesium alloy joints Journal Article

In: Solid State Phenomena, 191 , pp. 177-182, 2012, ISSN: 10120394, (cited By 3).

Links | BibTeX | Tagi:

73.

Różański, M; Adamiec, Janusz

Diffusion brazing of titanium via copper layer Journal Article

In: Solid State Phenomena, 191 , pp. 249-253, 2012, ISSN: 10120394, (cited By 3).

Links | BibTeX | Tagi:

74.

Kierzek, A; Adamiec, Janusz

Impact of heat treatment on the structure and properties of the QE22 alloy welded joints Journal Article

In: Solid State Phenomena, 191 , pp. 183-188, 2012, ISSN: 10120394, (cited By 0).

Links | BibTeX | Tagi:

75.

Adamiec, Janusz; Pfeifer, T; Rykała, J

CMT and MIG-Pulse robotized welding of thin-walled elements made of 6xxx and 2xxx series aluminium alloys Journal Article

In: Solid State Phenomena, 191 , pp. 45-56, 2012, ISSN: 10120394, (cited By 3).

Links | BibTeX | Tagi:

76.

Łomozik, M; Adamiec, Janusz

Impact of heat treatment on microstructure of steel 30X padded with wire G18-8Mn Conference

35 (1), 2012, ISSN: 17578981, (cited By 1).

Links | BibTeX | Tagi:

2011

77.

Kiełbus, Andrzej; Rzychoń, Tomasz

The intermetallic phases in sand casting magnesium alloys for elevated temperature Journal Article

In: Materials Science Forum, 690 , pp. 214-217, 2011, ISSN: 02555476, (cited By 24).

Links | BibTeX | Tagi:

78.

Kiełbus, Andrzej

Microstructure and properties of sand casting magnesium alloys for elevated temperature applications Journal Article

In: Solid State Phenomena, 176 , pp. 63-74, 2011, ISSN: 10120394, (cited By 4).

Links | BibTeX | Tagi:

79.

Kiełbus, Andrzej; Rzychoń, Tomasz

Structural stability of Mg-6Al-2Sr magnesium alloy Journal Article

In: Solid State Phenomena, 176 , pp. 75-82, 2011, ISSN: 10120394, (cited By 4).

Links | BibTeX | Tagi:

80.

Kiełbus, Andrzej; Rzychoń, Tomasz

Mechanical and creep properties of Mg-4Y-3RE and Mg-3Nd-1Gd magnesium alloy Conference

10 , Elsevier Ltd, 2011, ISSN: 18777058, (cited By 17).

Links | BibTeX | Tagi:

81.

Rzychoń, Tomasz; Kiełbus, Andrzej

The influence of rare earth, strontium and calcium on the thermal diffusivity of Mg-Al alloys Journal Article

In: Defect and Diffusion Forum, 312-315 , pp. 824-829, 2011, ISSN: 10120386, (cited By 7).

Links | BibTeX | Tagi:

82.

Kiełbus, Andrzej; Moskal, Grzegorz; Cibis, R

Microstructure and corrosion resistance of magnesium alloys with galvanic coatings Conference

10 , Elsevier Ltd, 2011, ISSN: 18777058, (cited By 3).

Links | BibTeX | Tagi:

83.

Kiełbus, Andrzej; Rzychoń, Tomasz; Przeliorz, Roman

Oxidation behaviour of WE54 and Elektron 21 magnesium alloys Journal Article

In: Defect and Diffusion Forum, 312-315 , pp. 483-488, 2011, ISSN: 10120386, (cited By 2).

Links | BibTeX | Tagi:

84.

Kiełbus, Andrzej; Rzychoń, Tomasz; Moskal, Grzegorz

The influence of heat treatment parameters on the thermal diffusivity of WE54 and elektron 21 magnesium alloys Journal Article

In: Defect and Diffusion Forum, 312-315 , pp. 489-494, 2011, ISSN: 10120386, (cited By 5).

Links | BibTeX | Tagi:

85.

Mendala, Bogusław

Structure of AI-AIN composite coatings obtained by Arc-PVD method Journal Article

In: Key Engineering Materials, 465 , pp. 263-266, 2011, ISSN: 10139826, (cited By 3).

Links | BibTeX | Tagi:

86.

Swadźba, Lucjan; Nawrat, Ginter; Mendala, Bogusław; Góral, Marek

The influence of deposition process on structure of platinum-modifed aluminide coatings o Ni-base superalloy Journal Article

In: Key Engineering Materials, 465 , pp. 247-250, 2011, ISSN: 10139826, (cited By 9).

Links | BibTeX | Tagi:

87.

Adamiec, Janusz

The influence of construction factors on the weldability of AZ91E alloy Journal Article

In: Archives of Metallurgy and Materials, 56 (3), pp. 769-778, 2011, ISSN: 17333490, (cited By 4).

Links | BibTeX | Tagi:

88.

Kierzek, A; Adamiec, Janusz

Evaluation of susceptibility to hot cracking of magnesium alloy joints in variable stiffness condition Journal Article

In: Archives of Metallurgy and Materials, 56 (3), pp. 759-767, 2011, ISSN: 17333490, (cited By 7).

Links | BibTeX | Tagi:

89.

Adamiec, Janusz

Hot cracking of welded joints of the 7CrMoVTiB 10-10 (T/P24) steel Conference

22 (1), 2011, ISSN: 17578981, (cited By 3).

Links | BibTeX | Tagi:

90.

Kierzek, A; Adamiec, Janusz

Design factors influencing weldability of the Mg-4Y-3RE cast magnesium alloy Conference

22 (1), 2011, ISSN: 17578981, (cited By 3).

Links | BibTeX | Tagi:

91.

Adamiec, Janusz

Assessment of high-temperature brittleness range of the casted alloy AZ91 Journal Article

In: Materials Science Forum, 690 , pp. 41-44, 2011, ISSN: 02555476, (cited By 3).

Links | BibTeX | Tagi:

92.

Adamiec, Janusz

The assessment of impact of construction factors on weldability of MSRB alloy Journal Article

In: Materials Science Forum, 690 , pp. 37-40, 2011, ISSN: 02555476, (cited By 3).

Links | BibTeX | Tagi:

93.

Adamiec, Janusz

Repairing the WE43 magnesium cast alloys Journal Article

In: Solid State Phenomena, 176 , pp. 99-106, 2011, ISSN: 10120394, (cited By 3).

Links | BibTeX | Tagi:

94.

Adamiec, Janusz

Weldability of the MSRB magnesium alloy Journal Article

In: Solid State Phenomena, 176 , pp. 107-118, 2011, ISSN: 10120394, (cited By 5).

Links | BibTeX | Tagi:

95.

Adamiec, Janusz; Pfeifer, T; Rykała, J

Modern methods of aluminum alloys welding Journal Article

In: Solid State Phenomena, 176 , pp. 35-38, 2011, ISSN: 10120394, (cited By 9).

Links | BibTeX | Tagi:

96.

Tasak, E; Ziewiec, A; Adamiec, Janusz

The role of hydrogen in weld cracking processes - a new look at the problem Journal Article

In: Welding International, 25 (6), pp. 409-414, 2011, ISSN: 09507116, (cited By 4).

Links | BibTeX | Tagi:

97.

Adamiec, Janusz; Mucha, S

Determination brittle temperature range of MSR-B magnesium alloy Journal Article

In: Archives of Metallurgy and Materials, 56 (1), pp. 117-127, 2011, ISSN: 17333490, (cited By 4).

Links | BibTeX | Tagi:

2010

98.

Rzychoń, Tomasz; Kiełbus, Andrzej; Serba, M

The influence of pouring temperature on the microstructure and fluidity of Elektron 21 and WE54 magnesium alloys Journal Article

In: Archives of Metallurgy and Materials, 55 (1), pp. 7-13, 2010, ISSN: 17333490, (cited By 16).

Links | BibTeX | Tagi:

99.

Kiełbus, Andrzej; Rzychoń, Tomasz

Microstructure and creep properties of AJ62 and AE44 diecasting magnesium alloys Journal Article

In: Materials Science Forum, 638-642 , pp. 1546-1551, 2010, ISSN: 02555476, (cited By 5).

Links | BibTeX | Tagi:

100.

Kiełbus, Andrzej; Rzychoń, Tomasz; Przeliorz, Roman

DSC and microstructural investigations of the Elektron 21 magnesium alloy Journal Article

In: Materials Science Forum, 638-642 , pp. 1447-1452, 2010, ISSN: 02555476, (cited By 11).

Links | BibTeX | Tagi:

101.

Rzychoń, Tomasz; Kiełbus, Andrzej; Dercz, G

Structure refinement of the multi-phase Mg-Al-Sr alloy Journal Article

In: Solid State Phenomena, 163 , pp. 169-172, 2010, ISSN: 10120394, (cited By 14).

Links | BibTeX | Tagi:

102.

Kiełbus, Andrzej; Rzychoń, Tomasz; Lityńska-Dobrzyńska, L; Dercz, G

Characterization of β and Mg41Nd5 equilibrium phases in Elektron 21 magnesium alloy after long-term annealing Journal Article

In: Solid State Phenomena, 163 , pp. 106-109, 2010, ISSN: 10120394, (cited By 12).

Links | BibTeX | Tagi:

103.

Moskal, Grzegorz; Swadźba, Lucjan; Mendala, Bogusław; Góral, Marek; Hetmańczyk, Marek

Degradation of the TBC system during the static oxidation test Journal Article

In: Journal of Microscopy, 237 (3), pp. 450-455, 2010, ISSN: 00222720, (cited By 10).

Links | BibTeX | Tagi:

104.

Adamiec, Janusz; Więcek, M; Gawrysiuk, W

Fibre laser usage in boiler elements' production for the power industry Journal Article

In: Welding International, 24 (11), pp. 853-860, 2010, ISSN: 09507116, (cited By 2).

Links | BibTeX | Tagi:

105.

Adamiec, Janusz; Kierzek, A

Influence of heat treatment on susceptibility to hot cracking of magnesium alloy EN-MCMgRE3Zn2Zr Journal Article

In: Archives of Metallurgy and Materials, 55 (1), pp. 69-78, 2010, ISSN: 17333490, (cited By 10).

Links | BibTeX | Tagi:

106.

Ścibisz, B; Adamiec, Janusz

Evaluation of susceptibility to hot cracking of WE43 magnesium alloy welds in transvarestraint test Journal Article

In: Archives of Metallurgy and Materials, 55 (1), pp. 131-141, 2010, ISSN: 17333490, (cited By 6).

Links | BibTeX | Tagi:

2009

107.

Kiełbus, Andrzej; Moskal, Grzegorz

The influence of Mg17Al12 phase volume fraction on the corrosion behaviour of AZ91 magnesium alloy Journal Article

In: International Journal of Microstructure and Materials Properties, 4 (2), pp. 196-206, 2009, ISSN: 17418410, (cited By 2).

Links | BibTeX | Tagi:

108.

Rzychoń, Tomasz; Kiełbus, Andrzej; Cwajna, Jan; Mizera, Jarosław

Microstructural stability and creep properties of die casting Mg-4Al-4RE magnesium alloy Journal Article

In: Materials Characterization, 60 (10), pp. 1107-1113, 2009, ISSN: 10445803, (cited By 45).

Links | BibTeX | Tagi:

109.

Adamiec, Janusz

High temperature corrosion of power boiler components cladded with nickel alloys Journal Article

In: Materials Characterization, 60 (10), pp. 1093-1099, 2009, ISSN: 10445803, (cited By 31).

Links | BibTeX | Tagi:

110.

Roskosz, Stanisław; Adamiec, Janusz

Methodology of quantitative evaluation of porosity, dendrite arm spacing and grain size in directionally solidified blades made of CMSX-6 nickel alloy Journal Article

In: Materials Characterization, 60 (10), pp. 1120-1126, 2009, ISSN: 10445803, (cited By 16).

Links | BibTeX | Tagi:

2008

111.

Rzychoń, Tomasz; Kiełbus, Andrzej

Microstructure and tensile properties of sand cast and die cast AE44 magnesium alloy Journal Article

In: Archives of Metallurgy and Materials, 53 (3), pp. 901-908, 2008, ISSN: 17333490, (cited By 17).

Links | BibTeX | Tagi:

112.

Swadźba, Lucjan; Moskal, Grzegorz; Mendala, Bogusław; Hetmańczyk, Marek

Characterization of microstructure and properties of TBC systems with gradient of chemical composition and porosity Journal Article

In: Archives of Metallurgy and Materials, 53 (3), pp. 945-954, 2008, ISSN: 17333490, (cited By 18).

Links | BibTeX | Tagi:

113.

Adamiec, Janusz; Adamiec, P; Więcek, M

Hybrid welding of sheet pile walls by light waveguide laser Journal Article

In: Welding International, 22 (6), pp. 393-396, 2008, ISSN: 09507116, (cited By 0).

Links | BibTeX | Tagi:

2007

114.

Kiełbus, Andrzej

TEM investigations of Elektron 21 magnesium alloy Journal Article

In: Solid State Phenomena, 130 , pp. 175-180, 2007, ISSN: 16629779, (cited By 0).

Links | BibTeX | Tagi:

115.

Rzychoń, Tomasz; Kiełbus, Andrzej; Bierska-Piech, B

Characterisation of β phase in WE54 magnesium alloy Journal Article

In: Solid State Phenomena, 130 , pp. 155-158, 2007, ISSN: 16629779, (cited By 0).

Links | BibTeX | Tagi:

116.

Adamiec, P; Adamiec, Janusz

Aspects of pad welding of waste-incinerator boiler-elements with Inconel 625 and 686 alloys Journal Article

In: Welding International, 21 (3), pp. 190-194, 2007, ISSN: 09507116, (cited By 0).

Links | BibTeX | Tagi:

2006

117.

Kiełbus, Andrzej

The influence of solution treatment parameters on the microstructure of elektron 21 alloy Conference

2006, ISBN: 3901384197; 9783901384196, (cited By 0).

Links | BibTeX | Tagi:

118.

Kiełbus, Andrzej

Heat treatment of the WE54 magnesium alloy Conference

2006, ISBN: 3901384197; 9783901384196, (cited By 0).

Links | BibTeX | Tagi:

119.

Kalka, M; Adamiec, Janusz

Complex procedure for the quantitative description of an Al-Si cast alloy microstructure Journal Article

In: Materials Characterization, 56 (4-5 SPEC. ISS.), pp. 373-378, 2006, ISSN: 10445803, (cited By 3).

Links | BibTeX | Tagi:

2005

120.

Pasternak, J; Kiełbus, Andrzej

Stability of similar and dissimilar welded joints, high-temperature creep resistant martensitic steels containing 9% Cr Conference

2005 , 2005, ISBN: 0871708183; 9780871708182, (cited By 0).

Links | BibTeX | Tagi:

121.

Moskal, Grzegorz; Góral, Marek; Swadźba, Lucjan; Mendala, Bogusław; Jarczyk, G

Characterization of TiAlSi coating deposited by Arc-PVD method on TiAICrNb intermetallic base alloy Journal Article

In: Defect and Diffusion Forum, 237-240 (PART 2), pp. 1153-1156, 2005, ISSN: 10120386, (cited By 5).

Links | BibTeX | Tagi:

2004

122.

Swadźba, Lucjan; Moskal, Grzegorz; Hetmańczyk, Marek; Mendala, Bogusław; Jarczyk, G

Long-term cyclic oxidation of Al-Si diffusion coatings deposited by Arc-PVD on TiAlCrNb alloy Journal Article

In: Surface and Coatings Technology, 184 (1), pp. 93-101, 2004, ISSN: 02578972, (cited By 22).

Links | BibTeX | Tagi:

2003

123.

Rodak, Kinga; Hernas, Adam; Kiełbus, Andrzej

Substructure stability of highly alloyed martensitic steels for power industry Journal Article

In: Materials Chemistry and Physics, 81 (2-3), pp. 483-485, 2003, ISSN: 02540584, (cited By 28).

Links | BibTeX | Tagi:

124.

Swadźba, Lucjan; Maciejny, Adolf; Mendala, Bogusław; Moskal, Grzegorz; Jarczyk, G

Structure and resistance to oxidation of an Al-Si diffusion coating deposited by Arc-PVD on a TiAlCrNb alloy Journal Article

In: Surface and Coatings Technology, 165 (3), pp. 273-280, 2003, ISSN: 02578972, (cited By 28).

Links | BibTeX | Tagi:

125.

Adamiec, Janusz; Grabowski, Andrzej; Lisiecki, A

Welding of an intermetallic Fe-Al phase based alloy with a diode laser Conference

5229 , 2003, ISSN: 0277786X, (cited By 1).

Links | BibTeX | Tagi:

126.

Adamiec, Janusz; Grabowski, Andrzej; Lisiecki, A

Joining of an Ni-Al alloy by means of laser beam welding Conference

5229 , 2003, ISSN: 0277786X, (cited By 6).

Links | BibTeX | Tagi:

1997

127.

Swadźba, Lucjan; Maciejny, Adolf; Formanek, Bolesław; Mendala, Bogusław

MeCrAl coatings obtained by Arc PVD and pack cementation processes on nickel base superalloys Journal Article

In: Materials Science Forum, 251-254 (PART 2), pp. 793-800, 1997, ISSN: 02555476, (cited By 1).

Links | BibTeX | Tagi:

1996

128.

Swadźba, Lucjan; Maciejny, Adolf; Formanek, Bolesław; Liberski, Piotr; Podolski, Paweł; Mendala, Bogusław; Gabriel, H; Poznańska, A

Influence of coatings obtained by PVD on the properties of aircraft compressor blades Journal Article

In: Surface and Coatings Technology, 78 (1-3), pp. 137-143, 1996, ISSN: 02578972, (cited By 37).

Links | BibTeX | Tagi: