dr inż. Lesław Gajda – Mistrzem Zdalnego Nauczania na Wydziale Inżynierii Materiałowej

Mistrz Zdalnego Nauczania L.Gajda

Studenci Politechniki Śląskiej przyznali nauczycielom akademickim tytuły Wydziałowych Mistrzów Zdalnego Nauczania. Laureaci zostali wybrani spośród osób, które od marca prowadziły zajęcia za pośrednictwem Internetu z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość.

Konkurs na „Wydziałowego Mistrza Zdalnego Nauczania” został ogłoszony na początku czerwca. Studenci 13 wydziałów, Instytutu Badań nad Edukacją i Komunikacją oraz Studium Języków Obcych mogli zgłaszać kandydatów do otrzymania tytułu, a następnie głosować online.

Organizatorzy i koordynatorzy – Samorząd Studencki Politechniki Śląskiej oraz przedstawiciele samorządów wydziałowych – postanowili uhonorować prowadzących zajęcia zdalne. – Studenci wybierali na swoim wydziale lub w instytucie najlepszego prowadzącego.

Mistrzem Zdalnego Nauczania na Wydziale Inżynierii Materiałowej został nasz pracownik dr inż. Lesław Gajda. Gratulacje.

Ponadto Tytuły Mistrzów Zdalnego Nauczania otrzymali:
dr inż. arch. Ryszard Nakonieczny (Wydział Architektury),
dr inż. Paweł Nowak (Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki),
dr inż. Bernard Kotala (Wydział Budownictwa),
dr hab. inż. Hanna Barchańska, prof. PŚ (Wydział Chemiczny),
dr inż. Krzysztof Sztymelski (Wydział Elektryczny),
dr inż. Konrad Kaczmarek (Wydział Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej),
dr inż. Anna Tamulewicz (Wydział Inżynierii Biomedycznej),
dr inż. Jarosław Karcewicz (Wydział Matematyki Stosowanej),
dr hab inż. Marek Płaczek, prof. PŚ (Wydział Mechaniczny Technologiczny),
dr inż. Tomasz Owczarek (Wydział Organizacji i Zarządzania),
dr inż. Rafał Burdzik, prof. PŚ (Wydział Transportu i Inżynierii Lotniczej),
dr inż. Paweł Grajper (Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki),
mgr Anna Potyka (Instytut Badań nad Edukacją i Komunikacją) oraz 
mgr Mariusz Starak (Studium Języków Obcych).