HISTORIA

Katedra Zaawansowanych Materiałów i Technologii na Wydziale Inżynierii Materiałowej Politechniki Śląskiej została utworzona 1 listopada 2019 roku na bazie Instytutu Inżynierii Materiałowej.  Inżynieria materiałowa była obecna na Wydziale Inżynierii Materiałowej praktycznie od początku jego istnienia. W roku 1969 utworzona zostaje Katedra Materiałoznawstwa i Technologii Materiałów przekształcona we wspomniany Instytut Inżynierii Materiałowej. Jednym z organizatorów tego Instytutu i pierwszym Dyrektorem był prof. dr hab. inż. Adam Gierek. Jego następcą był prof.dr hab. inż. Adolf Maciejny. Był to okres pionierskich działań mających na celu wypromowanie w Polsce inżynierii materiałowej. Interdyscyplinarny charakter inżynierii materiałowej sprawił, że w wymienionych jednostkach powstawały specjalistyczne zespoły badawcze grupujące naukowców tych samych lub pokrewnych specjalności. Kierownikiem jednego z nich był prof. dr hab. inż. Adolf Maciejny, który skupił wokół siebie specjalistów z zakresu szeroko rozumianej nauki o materiałach. W trakcie reorganizacji Wydziału Metalurgicznego w roku 1991, grupa ta stała się w naturalny sposób zalążkiem Katedry Nauki o Materiałach – jednej z wyodrębnionych z ówczesnego Instytutu Inżynierii Materiałowej.

 Od 1 września 1997 roku do 31 sierpnia 2009 roku kierownikiem Katedry był wychowanek profesora Maciejnego, a równocześnie jeden z Jego najbliższych współpracowników – prof. dr hab. inż. Marek Hetmańczyk. Od 1 września 2009 roku Jego obowiązki przejął dr hab. inż. Grzegorz Niewielski, prof. PŚ, początkowo jako kierownik Katedry, a później po przekształceniu jej w Instytut Nauki o Materiałach jako jego Dyrektor. Funkcje te pełnił do 31 sierpnia 2017 roku. W tym dniu Instytut powrócił do nazwy Instytut Inżynierii Materiałowej.  Dyrektorem Instytutu z dniem 1. września 2017 roku został dr hab. inż.  Dariusz Kuc, prof. PŚ. Z dniem 1 listopada 2019 roku  Instytut Inżynierii Materiałowej przekształcony został w Katedrę Zaawansowanych Materiałów i Technologii. Kierownikiem Katedry został dr. hab. inż. Bogusław Mendala, prof. PŚ.

KALENDARIUM
15.06.1969
15.06.1969

Utworzenie Wydziału Metalurgicznego

Na Wydziale funkcjonują trzy Katedry:

 • Metalurgii Surowcowej,
 • Materiałoznawstwa i Technologii Materiałów,
 • Stali, Stopów i Przeróbki Plastycznej.
01.10.1971
01.10.1971

Utworzenie Instytutu Inżynierii Materiałowej

Instytut powstał przez połączenie Katedry Materiałoznawstwa i Technologii Materiałów z częścią Katedry Stali, Stopów i Przeróbki Plastycznej. Dyrektorem Instytutu został prof. dr hab. inż. Adam Gierek. W chwili powstania Instytutu jego wewnętrzną strukturę tworzyły cztery zespoły naukowo-dydaktyczne:

 • Zespół Materiałoznawstwa i Fizyki Metali
  Kierownik - prof. dr hab. inż. Adolf Maciejny,
 • Zespół Mechaniki i Wytrzymałości Materiałów
  Kierownik - prof. dr inż. Tadeusz Lamber,
 • Zespół Przeróbki Plastycznej
  Kierownik - doc. dr hab. inż. Leszek Godecki,
 • Zespół Technologii Materiałów
  Kierownik - prof. dr hab. inż. Adam Gierek.
13.03.1972
13.03.1972

Utworzenie
Środowiskowego Laboratorium Inżynierii Materiałowej

Kierownikiem Laboratorium został dr inż. Henryk Woźnica.

01.03.1976
01.03.1976

W Instytucie Inżynierii Materiałowej utworzono laboratoria:

 • Stopów Specjalnych i Metalurgii Proszków
  Kierownik - dr inż. Jerzy Gierek,
 • Odlewnictwa i Obróbki Powierzchniowej
  Kierownik - dr inż. Lech Bajka,
 • Tworzyw Ceramicznych i Kompozytów
  Kierownik - dr inż. Janusz Gajda,
 • Obróbki Cieplnej i Cieplno-chemicznej
  Kierownik - dr inż. Henryk Woźnica,
 • Walcowania i Podstaw Obróbki Plastycznej
  Kierownik - dr inż. Andrzej Sobański,
 • Kuźnictwa, Ciągarstwa i Tłocznictwa
  Kierownik - dr inż. Franciszek Grosman,
 • Metalografii
  Kierownik - dr inż. Marek Hetmańczyk,
 • Badań Strukturalnych
  Kierownik - dr inż. Barbara Rauszer,
 • Badań Fizykochemicznych
  Kierownik - mgr Michał Żelechower,
 • Badań Wytrzymałościowych
  Kierownik - mgr inż. Wiesław Chladek.
04.06.1976
04.06.1976

Likwidacja
Środowiskowego Laboratorium Inżynierii Materiałowej

22.02.1980
22.02.1980

Przekształcenie Instytutu Inżynierii Materiałowej
w Centrum Uczelniano-Przemysłowe

01.12.1981
01.12.1981

Dyrektorem Instytutu Inżynierii Materiałowej zostaje
prof. dr hab. inż. Adolf Maciejny

W Instytucie w miejsce istniejących laboratoriów utworzono:

 • Zakład Materiałoznawstwa
  Kierownik - prof. dr hab. inż. Adolf Maciejny,
 • Zakład Mechaniki Materiałów
  Kierownik - prof. dr hab. inż. Tadeusz Lamber,
 • Zakład Przeróbki Plastycznej
  Kierownik - doc. dr hab. inż. Franciszek Grosman,
 • Zakład Odlewnictwa
  Kierownik - doc. dr hab. inż. Eugeniusz Krzemień,
 • Zakład Stopów Specjalnych i Warstw Ochronnych
  Kierownik - prof. dr hab. inż. Adam Gierek,
 • Zakład Ceramiki
  Kierownik - prof. dr inż. Stanisław Pawłowski,
 • Zakład Kompozytów i Tworzyw Sztucznych
  Kierownik - doc. dr inż. Izabella Hyla.
16.12.1981
16.12.1981

Likwidacja Centrum Uczelniano-Przemysłowego

Instytut Inżynierii Materiałowej uzyskał ponownie status wewnętrznej jednostki naukowo-dydaktycznej Wydziału Metalurgicznego Politechniki Śląskiej.

01.10.1988
01.10.1988

Wydział Metalurgiczny zmienia nazwę na 
Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej

01.10.1991
01.10.1991

Reorganizacja Wydziału -
powstaje Katedra Nauki o Materiałach

Struktura instytutowa została zamieniona na strukturę katedralną.  Z Instytutu powstały:

 • Katedra Mechaniki i Technologii Przeróbki Plastycznej
  Kierownik - prof. dr hab. inż. Franciszek Grosman,
 • Katedra Technologii Stopów Metali
  Kierownik - prof. dr hab. inż. Adam Gierek,
 • Katedra Kompozytów
  Kierownik - dr hab. inż. Izabella Hyla,
 • Katedra Nauki o Materiałach
  Kierownik - prof. dr hab. inż. Adolf Maciejny.
01.10.1992
01.10.1992

Wydział zmienia nazwę na 
Wydział Inżynierii Materiałowej, Metalurgii, Transportu i Zarządzania

01.10.1995
01.10.1995

Wydział zmienia nazwę na 
Wydział Inżynierii Materiałowej, Metalurgii i Transportu

01.09.1997
01.09.1997

Kierownikiem Katedry zostaje
prof. dr. hab. inż Marek Hetmańczyk

W Katedrze funkcjonują cztery zakłady:

 • Zakład Materiałów Ceramicznych
  Kierownik - dr hab. inż. Stanisław Serkowski prof. nzw. w Pol. Śl.
 • Zakład Inżynierii Jakości
  Kierownik - prof. dr hab. inż. Adam Hernas
 • Zakład Obróbki Cieplnej i Powierzchniowej
  Kierownik - prof. dr hab. inż. Marek Hetmańczyk
 • Zakład Stereologii i Badań Modelowych
  Kierownik - dr hab. inż. Jan Cwajna prof. nzw. w Pol. Śl.

01.09.2002
01.09.2002

Wydział zmienia nazwę na 
Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii

01.09.2006
01.09.2006

Zmiany w strukturze organizacyjnej Katedry

W Katedrze zlikwidowano Zakład Obróbki Cieplnej i Powierzchniowej, Zakład Inżynierii Jakości oraz Zakład Stereologii i Badań Modelowych. W ich miejsce utworzono:

 • Zakład Materiałów Metalicznych
  Kierownik - dr hab. inż. Grzegorz Niewielski, prof. PŚ
 • Zakład Badań Materiałów
  Kierownik - prof. dr hab. inż. Jan Cwajna.
01.09.2013
01.09.2013

Katedra Nauki o Materiałach przekształca się
w Instytut Nauki o Materiałach

Dyrektorem Instytutu został dr. hab. inż. Grzegorz Niewielski, prof. PŚ.
W Instytucie funkcjonowały cztery zakłady:

 • Zakład Ceramiki i Kompozytów Kierownik - prof. dr hab. inż. Małgorzata Sopicka -Lizer,
 • Zakład Obróbki Cieplnej i Powierzchniowej Kierownik - dr hab. inż. Lucjan Swadźba, prof. PŚ.,
 • Zakład Materiałografii Kierownik - prof. dr hab. inż. Jan Cwajna,
 • Zakład Materiałów Inżynierskich Kierownik - dr hab. inż. Andrzej Kiełbus, prof. PŚ.
01.09.2017
01.09.2017

Instytut Nauki o Materiałach przekształca się
w Instytut Inżynierii Materiałowej

Dyrektorem Instytutu został dr. hab. inż. Dariusz Kuc, prof. PŚ.

W Instytucie funkcjonowały trzy zakłady:

 • Zakład Ceramiki, Kompozytów  i  Technologii  Odlewniczych – kierownik dr hab. inż. Grzegorz Moskal, prof. PŚ
 • Zakład Inżynierii  Powierzchni  i  Przeróbki  Plastycznej – kierownik dr hab. inż. Bogusław Mendala, prof. PŚ,
 • Zakład Badań i Mechaniki Materiałów – kierownik dr hab. inż. Andrzej Kiełbus, prof. PŚ.
01.10.2019
01.10.2019

Wydział zmienia nazwę na 
Wydział Inżynierii Materiałowej

01.11.2019
01.11.2019

Instytut Inżynierii Materiałowej przekształca się
w Katedrę Zaawansowanych Materiałów i Technologii

Kierownikiem Katedry został dr. hab. inż. Bogusław Mendala, prof. PŚ.