KARTY PRZEDMIOTÓW
ROK AKADEMICKI 2019/2020
I stopień - stacjonarne

 • rok
 • II
  rok
 • III i IV
  rok
 • Obróbka cieplna i łączenia trwałe
  z elementami ochrony antykorozyjnej
 • Materiały dla
  motoryzacji i lotnictwa
 • Technologie
  materiałowe

WF - I semestr

Prowadzący

Różni

Humanistyczny I - socjologia

Prowadząca

dr
Wioletta Ocieczek

Informatyka i komputerowe wspomaganie prac inżynierskich

Prowadzący

dr inż. 
Aleksander Iwaniak

WF - II semestr

Prowadzący

Różni

Wprowadzenie do Inżynierii Materiałowej

Prowadzący

dr hab. inż.
Dariusz Kuc,
prof. PŚ

Matematyka - I semestr

Prowadzący

dr inż.
Jan Pochciał

Elementy prawa i ochrona własności intelektualnej

Prowadząca

dr inż.
Iwona Bednarczyk

Projektowanie CAD/CAM

Prowadzący

dr inż. Tomasz Maciąg

Metrologia

Prowadzący

dr inż.
Wojciech Bialik

Humanistyczny IV - podstawy przedsiębiorczości

Prowadząca

Fizyka współczesna

Prowadzący

prof. dr hab. inż.
Marian Nowak

Podstawy wytrzymałości części maszyn

Prowadzący

prof. dr hab. inż.
Jerzy Okrajni

Materiały dla elektroniki

Prowadząca

dr hab. inż.
Agnieszka Szkliniarz,
prof. PŚ

Termodynamika techniczna

Prowadzący

dr hab. inż.
Stanisław Gil,
prof. PŚ

Materiały metaliczne

Prowadzący

dr hab. inż.
Dariusz Kuc,
prof. PŚ

Polimery

Prowadzący

dr hab. inż.
Mateusz Kozioł,
prof. PŚ

Praktyka zawodowa

Prowadzący

dr hab. inż.
Tomasz Rzychoń,
prof. PŚ

Procesy i techniki produkcyjne

Prowadzący

prof. dr hab. inż.
Wojciech Szkliniarz

Metody badań materiałów

Prowadzący

dr hab. inż.
Tomasz Rzychoń,
prof. PŚ

Materiały ceramiczne

Prowadzący

dr inż.
Tomasz Pawlik

Humanistyczny III - komunikacja społeczna

Prowadząca

Obliczenia inżynierskie

Prowadzący

dr inż.
Jacek Chrapoński

Inżynieria produkcji

Prowadzący

dr hab. inż.
Krzysztof Nowacki,
prof. PŚ

Kompozyty

Prowadząca

dr hab. inż.
Anna Dolata,
prof. PŚ

Inżynieria jakości

Prowadzący

dr inż. Lesław Gajda

Inżynieria powierzchni

Prowadzący

dr hab. inż.
Bogusław Mendala,
prof. PŚ

Engineering materials

Prowadzący

dr hab. inż.
Grzegorz Moskal,
prof. PŚ

Technologie łączenia
i obróbki ubytkowej

Prowadzący

prof. dr hab. inż.
Janusz Adamiec

Kierunki rozwoju
inżynierii materiałowej

Prowadzący

prof. dr hab. inż.
Anita Olszówka-Myalska

Dobór materiałów
w projektowaniu inżynierskim

Prowadzący

dr hab. inż.
Stanisław Roskosz,
prof. PŚ

Projekt inżynierski

Prowadzący

dr hab. inż.
Andrzej Kiełbus,
prof. PŚ

Materials characterization

Prowadzący

dr hab. inż.
Janusz Richter,
prof. PŚ

Obróbka cieplna
tworzyw metalicznych

Prowadzący

dr hab. inż. 
Bogusław Mendala,
prof. PŚ

Kontrola jakości
procesu i wyrobu

Prowadzący

dr inż.Lesław Gajda

Ochrona
przed korozją

Prowadzący

prof. dr hab. inż. 
Maria Sozańska

Obróbka cieplno-chemiczna
materiałów

Prowadzący

dr hab. inż. 
Bogusław Mendala,
prof. PŚ

Zaawansowane technologie
w spawalnictwie

Prowadzący

prof. dr hab. inż. 
Janusz Adamiec

Powłoki
ochronne

Prowadzący

dr hab. inż. 
Bogusław Mendala,
prof. PŚ

Spawalność materiałów konstrukcyjnych

Prowadzący

prof. dr hab. inż. 
Janusz Adamiec

Niszczenie
materiałów i konstrukcji

Prowadzący

dr hab. inż. 
Andrzej Kiełbus,
prof. PŚ

Seminarium
problemowe

Prowadzący

dr hab. inż. 
Bogusław Mendala,
prof. PŚ

Technologie
łączenia materiałów

Prowadzący

prof. dr hab. inż. 
Janusz Adamiec

Materiały odporne
na korozję

Prowadzący

prof. dr hab. inż. 
Maria Sozańska

Metalowe materiały
konstrukcyjne

Prowadzący

dr hab. inż. 
Dariusz Kuc,
prof. PŚ

Konstrukcyjne
materiały ceramiczne

Prowadzący

dr inż. Tomasz Pawlik

Inżynieria powierzchni
elementów konstrukcyjnych

Prowadzący

dr hab. inż. 
Bogusław Mendala,
prof. PŚ

Przetwórstwo
metali i stopów

Prowadzący

dr inż. Marek Tkocz

Kompozyty
konstrukcyjne

Prowadzący

dr hab. inż. 
Anna Dolata,
prof. PŚ

Mechanizmy
niszczenia materiałów

Prowadzący

dr hab. inż. 
Andrzej Kiełbus,
prof. PŚ

Obróbka
cieplna i cieplno-chemiczna

Prowadzący

dr hab. inż. 
Bogusław Mendala,
prof. PŚ

Przetwórstwo tworzyw
sztucznych i kompozytów

Prowadzący

dr hab. inż. 
Mateusz Kozioł,
prof. PŚ

Seminarium
problemowe

Prowadzący

dr hab. inż. 
Andrzej Kiełbus,
prof. PŚ

Polimerowe
materiały konstrukcyjne

Prowadzący

dr hab. inż. 
Mateusz Kozioł,
prof. PŚ

Recycling tworzyw
sztucznych i kompozytów

Prowadzący

dr hab. inż. 
Maciej Dyzia

Metalowe materiały
konstrukcyjne

Prowadzący

dr hab. inż. 
Dariusz Kuc,
prof. PŚ

Technologie
materiałów ceramicznych

Prowadzący

dr inż. 
Tomasz Pawlik

Technologie
łączenia materiałów

Prowadzący

prof. dr hab. inż. 
Janusz Adamiec

Przetwórstwo
metali i stopów

Prowadzący

dr inż. 
Marek Tkocz

Technologie
kompozytów

Prowadzący

dr hab. inż. 
Anna Dolata,
prof. PŚ

Mechanizmy
niszczenia materiałów

Prowadzący

dr hab. inż. 
Henryk Kania

Obróbka cieplna
i cieplno-chemiczna

Prowadzący

dr hab. inż. 
Bogusław Mendala,
prof. PŚ

Recycling tworzyw
sztucznych i kompozytów

Prowadzący

dr hab. inż. 
Maciej Dyzia

Seminarium
problemowe

Prowadzący

dr hab. inż. 
Bogusław Mendala,
prof. PŚ

Technologie
materiałów polimerowych

Prowadzący

dr hab. inż. 
Mateusz Kozioł,
prof. PŚ

Technologie
inżynierii powierzchni

Prowadzący

dr hab. inż. 
Bogusław Mendala,
prof. PŚ
I stopień - niestacjonarne

 • rok
 • II
  rok
 • III i IV
  rok
 • Obróbka cieplna i łączenia trwałe
  z elementami ochrony antykorozyjnej
 • Materiały dla
  motoryzacji i lotnictwa
 • Technologie
  materiałowe

Wprowadzenie do Inżynierii Materiałowej

Prowadzący

dr hab. inż.
Dariusz Kuc,
prof. PŚ

Matematyka - I semestr

Prowadzący

dr inż.
Jan Pochciał

Elementy prawa i ochrona własności intelektualnej

Prowadząca

dr inż.
Iwona Bednarczyk

Humanistyczny I - socjologia

Prowadząca

dr
Wioletta Ocieczek

Informatyka i komputerowe wspomaganie prac inżynierskich

Prowadzący

dr inż. 
Aleksander Iwaniak

Projektowanie CAD/CAM

Prowadzący

dr inż. Tomasz Maciąg

Metrologia

Prowadzący

dr inż.
Wojciech Bialik

Humanistyczny IV - podstawy przedsiębiorczości

Prowadząca

Fizyka współczesna

Prowadzący

prof. dr hab. inż.
Marian Nowak

Podstawy wytrzymałości części maszyn

Prowadzący

prof. dr hab. inż.
Jerzy Okrajni

Materiały dla elektroniki

Prowadząca

dr hab. inż.
Agnieszka Szkliniarz,
prof. PŚ

Termodynamika techniczna

Prowadzący

dr hab. inż.
Stanisław Gil,
prof. PŚ

Materiały metaliczne

Prowadzący

dr hab. inż.
Dariusz Kuc,
prof. PŚ

Polimery

Prowadzący

dr hab. inż.
Mateusz Kozioł,
prof. PŚ

Praktyka zawodowa

Prowadzący

dr hab. inż.
Tomasz Rzychoń,
prof. PŚ

Procesy i techniki produkcyjne

Prowadzący

prof. dr hab. inż.
Wojciech Szkliniarz

Metody badań materiałów

Prowadzący

dr hab. inż.
Tomasz Rzychoń,
prof. PŚ

Materiały ceramiczne

Prowadzący

dr inż.
Tomasz Pawlik

Humanistyczny III - komunikacja społeczna

Prowadząca

Obliczenia inżynierskie

Prowadzący

dr inż.
Jacek Chrapoński

Inżynieria produkcji

Prowadzący

dr hab. inż.
Krzysztof Nowacki,
prof. PŚ

Kompozyty

Prowadząca

dr hab. inż.
Anna Dolata,
prof. PŚ

Inżynieria jakości

Prowadzący

dr inż. Lesław Gajda

Inżynieria powierzchni

Prowadzący

dr hab. inż.
Bogusław Mendala,
prof. PŚ

Engineering materials

Prowadzący

dr hab. inż.
Grzegorz Moskal,
prof. PŚ

Technologie łączenia
i obróbki ubytkowej

Prowadzący

prof. dr hab. inż.
Janusz Adamiec

Kierunki rozwoju
inżynierii materiałowej

Prowadzący

prof. dr hab. inż.
Anita Olszówka-Myalska

Dobór materiałów
w projektowaniu inżynierskim

Prowadzący

dr hab. inż.
Stanisław Roskosz,
prof. PŚ

Projekt inżynierski

Prowadzący

dr hab. inż.
Andrzej Kiełbus,
prof. PŚ

Materials characterization

Prowadzący

dr hab. inż.
Janusz Richter,
prof. PŚ

Obróbka cieplna
tworzyw metalicznych

Prowadzący

dr hab. inż. 
Bogusław Mendala,
prof. PŚ

Kontrola jakości
procesu i wyrobu

Prowadzący

dr inż.Lesław Gajda

Ochrona
przed korozją

Prowadzący

prof. dr hab. inż. 
Maria Sozańska

Obróbka cieplno-chemiczna
materiałów

Prowadzący

dr hab. inż. 
Bogusław Mendala,
prof. PŚ

Zaawansowane technologie
w spawalnictwie

Prowadzący

prof. dr hab. inż. 
Janusz Adamiec

Powłoki
ochronne

Prowadzący

dr hab. inż. 
Bogusław Mendala,
prof. PŚ

Spawalność materiałów konstrukcyjnych

Prowadzący

prof. dr hab. inż. 
Janusz Adamiec

Niszczenie
materiałów i konstrukcji

Prowadzący

dr hab. inż. 
Andrzej Kiełbus,
prof. PŚ

Seminarium
problemowe

Prowadzący

dr hab. inż. 
Bogusław Mendala,
prof. PŚ

Technologie
łączenia materiałów

Prowadzący

prof. dr hab. inż. 
Janusz Adamiec

Materiały odporne
na korozję

Prowadzący

prof. dr hab. inż. 
Maria Sozańska

Metalowe materiały
konstrukcyjne

Prowadzący

dr hab. inż. 
Dariusz Kuc,
prof. PŚ

Konstrukcyjne
materiały ceramiczne

Prowadzący

dr inż. Tomasz Pawlik

Inżynieria powierzchni
elementów konstrukcyjnych

Prowadzący

dr hab. inż. 
Bogusław Mendala,
prof. PŚ

Przetwórstwo
metali i stopów

Prowadzący

dr inż. Marek Tkocz

Kompozyty
konstrukcyjne

Prowadzący

dr hab. inż. 
Anna Dolata,
prof. PŚ

Mechanizmy
niszczenia materiałów

Prowadzący

dr hab. inż. 
Andrzej Kiełbus,
prof. PŚ

Obróbka
cieplna i cieplno-chemiczna

Prowadzący

dr hab. inż. 
Bogusław Mendala,
prof. PŚ

Przetwórstwo tworzyw
sztucznych i kompozytów

Prowadzący

dr hab. inż. 
Mateusz Kozioł,
prof. PŚ

Seminarium
problemowe

Prowadzący

dr hab. inż. 
Andrzej Kiełbus,
prof. PŚ

Polimerowe
materiały konstrukcyjne

Prowadzący

dr hab. inż. 
Mateusz Kozioł,
prof. PŚ

Recycling tworzyw
sztucznych i kompozytów

Prowadzący

dr hab. inż. 
Maciej Dyzia

Metalowe materiały
konstrukcyjne

Prowadzący

dr hab. inż. 
Dariusz Kuc,
prof. PŚ

Technologie
materiałów ceramicznych

Prowadzący

dr inż. 
Tomasz Pawlik

Technologie
łączenia materiałów

Prowadzący

prof. dr hab. inż. 
Janusz Adamiec

Przetwórstwo
metali i stopów

Prowadzący

dr inż. 
Marek Tkocz

Technologie
kompozytów

Prowadzący

dr hab. inż. 
Anna Dolata,
prof. PŚ

Mechanizmy
niszczenia materiałów

Prowadzący

dr hab. inż. 
Henryk Kania

Obróbka cieplna
i cieplno-chemiczna

Prowadzący

dr hab. inż. 
Bogusław Mendala,
prof. PŚ

Recycling tworzyw
sztucznych i kompozytów

Prowadzący

dr hab. inż. 
Maciej Dyzia

Seminarium
problemowe

Prowadzący

dr hab. inż. 
Bogusław Mendala,
prof. PŚ

Technologie
materiałów polimerowych

Prowadzący

dr hab. inż. 
Mateusz Kozioł,
prof. PŚ

Technologie
inżynierii powierzchni

Prowadzący

dr hab. inż. 
Bogusław Mendala,
prof. PŚ
II stopień - ogólnoakademicki
 • Przedmioty
  wspólne
 • Materiały i technologie
  w motoryzacji
 • Materiały i technologie
  w lotnictwie
 • Materiały i technologie
  łączenia w energetyce
 • Inżynieria
  jakości

Budowa i utrzymanie
pojazdów

Prowadzący

dr inż. Janusz Cebulski

Materiały i technologie
w budowie pojazdów

Prowadzący

dr hab. inż. 
Dariusz Kuc,
prof. PŚ

Zarządzanie jakością
w przemyśle motoryzacyjnym

Prowadzący

dr inż. Lesław Gajda

Trwałość elementów konstrukcyjnych

Prowadzący

dr hab. inż. 
Andrzej Kiełbus,
prof. PŚ

Przemysł 4.0
w branży "automotive"

Prowadzący

dr inż. Lesław Gajda

Projektowanie
procesów wytwarzana

Prowadzący

dr inż. 
Marek Tkocz

Mechanizmy zużycia
i niszczenia w lotnictwie

Prowadzący

dr hab. inż. 
Henryk Kania

Metody badań
materiałów w lotnictwie

Prowadzący

dr inż. Bartosz Witala

Technologie lotniczych powłok ochronnych

Prowadzący

dr hab. inż. 
Bogusław Mendala,
prof. PŚ

Technologie łączenia materiałów
dla energetyki

Prowadzący

prof. dr hab. inż. 
Janusz Adamiec

Zintegrowane systemy
zarządzania w energetyce

Prowadzący

dr inż. Lesław Gajda

Kontrola i kwalifikowanie
technologii spawania

Prowadzący

prof. dr hab. inż. 
Janusz Adamiec

Sektorowe systemy zarządzania jakością

Prowadzący

dr inż. Lesław Gajda

Zapewnienie jakości
wyrobu

Prowadzący

dr inż. 
Jacek Chrapoński

Inżynieria, metody
i techniki jakości

Prowadzący

dr inż. Lesław Gajda

Statystyczne
sterowanie procesami

Prowadzący

dr inż. 
Jacek Chrapoński

Zarządzanie bezpieczeństwem systemów technicznych

Prowadzący

dr hab. inż. 
Grzegorz Moskal,
prof. PŚ
II stopień - praktyczny (studia dualne)
 • Przedmioty
  wspólne
 • Materiały i technologie
  łączenia w energetyce
 • Materiały i technologie
  w motoryzacji
 • Materiały i technologie
  w lotnictwie
 • Inżynieria jakości
  w przemyśle

Komunikacja
interpersonalna

Prowadząca

dr Wioletta Ocieczek

Informatyka w inżynierii materiałowej

Prowadzący

dr hab. inż. 
Tomasz Rzychoń

Metody badań materiałów
i wyrobów stosowane
w praktyce przemysłowej

Prowadzący

dr hab. inż
Tomasz Rzychoń,
prof PŚ

Zaawansowane obliczenia inżynierskie

Prowadzący

dr inż
Jacek Chrapoński

Projektowanie materiałów
i technologii procesowych do zastosowań przemysłowych

Prowadzący

dr hab. inż. 
Stanisław Roskosz,
prof. PŚ

Umiejętność pracy
w sytuacjach kryzysowych

Prowadząca

dr Wioletta Ocieczek

Materiały stosowane na instalacje energetyczne

Prowadzący

prof. dr hab. inż. 
Janusz Adamiec

Trwałość i mechanizmy niszczenienia materiałów

Prowadzący

dr hab. inż. 
Andrzej Kiełbus,
prof. PŚ

Technologie łączenia materiałów dla energetyki

Prowadzący

prof. dr hab. inż. 
Janusz Adamiec

Badania nieniszczące
i niszczące materiałów dla energetyki

Prowadzący

prof. dr hab. inż. 
Janusz Adamiec

Zintegrowane i branżowe systemy zarządzania

Prowadzący

dr inż. Lesław Gajda

Automatyzacja i robotyzacja procesów

Prowadzący

dr inż. Mariusz Wnęk

Materiały i technologie stosowane w budowie pojazdów

Prowadzący

dr hab. inż. 
Dariusz Kuc,
prof. PŚ

Trwałość i niszczenie elementów konstrukcyjnyc

Prowadzący

dr inż. 
Jakub Wieczorek

Projektowanie procesów wytwarzana

Prowadzący

dr inż. 
Marek Tkocz

Systemy zarządzania jakością z elementami auditu

Prowadzący

dr hab. inż. 
Magdalena Jabłońska,
prof. PŚ

Planowanie, kontrola
i zapewnienie jakości wyrobu

Prowadzący

dr inż. 
Jacek Chrapoński

Planowanie produkcji
i projektowanie technologii

Prowadzący

prof. dr hab. inż. 
Janusz Adamiec

Informatyczne systemy wspomagania i sterowania jakością

Prowadząca

dr inż. 
Agnieszka Szczotok

Inżynieria, metody i techniki jakości

Prowadzący

dr inż. Lesław Gajda