KIEROWNICTWO KATEDRY

dr hab inż. Bogusław Mendala, prof. PŚ

KIEROWNIK KATEDRY

dr hab inż. Andrzej Kiełbus, prof. PŚ

ZASTĘPCA KIEROWNIKA KATEDRY