KONKURS WIEDZY O INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ
O KONKURSIE

Konkurs Wiedzy o Inżynierii Materiałowej, skierowany do uczniów szkół średnich stanowi nową inicjatywę Wydziału Inżynierii Materiałowej i jest organizowany rokrocznie przez pracowników i doktorantów Katedry Zaawansowanych Materiałów i Technologii. W tym roku zaplanowano kolejną, trzecią edycję. Główne cele konkursu to:

  • Wzbudzenie w uczestnikach konkursu zainteresowania zagadnieniami, związanymi z nowoczesnymi materiałami i technologiami oraz szeroko pojętą inżynierią materiałową.

  • Popularyzacja kierunku Inżynieria Materiałowa, prowadzonego na Wydziale Inżynierii Materiałowej Politechniki Śląskiej.

  • Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień oraz poszerzanie i pogłębianie wiedzy uczniów z zakresu inżynierii materiałowej w oparciu o różne źródła informacji.

  • Wykorzystanie umiejętności planowania eksperymentów naukowych oraz analizy i interpretacji wyników badań naukowych, kształtowanie umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów naukowych i technicznych.

  • Podkreślenie roli nowoczesnych materiałów i technologii we współczesnym świecie.

HISTORIA