PRACOWNIE NAUKOWO-DYDAKTYCZNE

Pracownia
badań korozyjnych i analiz chemicznych

Pracownia badań właściwości cieplnych

Pracownia kompozytów, tworzyw sztucznych i ceramiki

Pracownia przeróbki plastycznej i badań właściwości mechanicznych

Pracownia badań strukturalnych

Pracownia inżynierii
powierzchni i technologii lotniczych

Pracownia odlewnictwa i obróbki cieplnej

Pracownia spajania materiałów