PROFESOROWIE
prof. dr hab. inż
Janusz Adamiec
prof. dr hab. inż
Eugeniusz Hadasik
prof. dr hab. inż
Jerzy Okrajni
prof. dr hab. inż
Anita Olszówka-Myalska
prof. dr hab. inż
Maria Sozańska
prof. dr hab. inż
Lucjan Swadźba
prof. dr hab. inż
Janusz Szala
prof. dr hab. inż
Wojciech Szkliniarz
PROFESOROWIE PŚ
dr hab. inż
Anna Dolata,
prof. PŚ
dr hab. inż
Magdalena Jabłońska,
prof. PŚ
dr hab. inż
Andrzej Kiełbus,
prof. PŚ
dr hab. inż
Mateusz Kozioł,
prof. PŚ
dr hab. inż
Dariusz Kuc,
prof. PŚ
dr hab. inż
Bogusław Mendala,
prof. PŚ
dr hab. inż
Grzegorz Moskal,
prof. PŚ
dr hab. inż
Jerzy Myalski,
prof. PŚ
dr hab. inż
Jarosław Piątkowski,
prof. PŚ
dr hab. inż
Janusz Richter,
prof. PŚ
dr hab. inż
Kinga Rodak,
prof. PŚ
dr hab. inż
Stanisław Roskosz,
prof. PŚ
dr hab. inż
Tomasz Rzychoń,
prof. PŚ
dr hab. inż
Agnieszka Szkliniarz,
prof. PŚ
ADIUNKCI
dr inż
Iwona Bednarczyk
dr inż
Janusz Cebulski
dr hab. inż
Maciej Dyzia
dr inż
Paweł Gradoń
dr inż
Monika Hyrcza-Michalska
dr inż
Aleksander Iwaniak
dr inż
Anna Jasik
dr inż
Grzegorz Junak
dr hab. inż
Henryk Kania
dr inż
Katarzyna Łyczkowska
dr inż
Anżelina Marek
dr inż
Hanna Myalska
dr inż
Tomasz Pawlik
dr inż
Agnieszka Szczotok
dr inż
Krzysztof Szymański
dr inż
Marek Tkocz
dr inż
Agnieszka Tomaszewska
dr hab. inż
Krzysztof Wacławiak
dr inż
Jakub Wieczorek
dr inż
Bartosz Witala
STARSI WYKŁADOWCY
dr inż
Jacek Chrapoński
dr inż
Leslaw Gajda
dr inż
Tomasz Mikuszewski
DOKTORANCI
mgr inż
Agata Brzezińska
mgr inż
Marcin Godzierz
mgr inż
Adam Gryc
mgr inż
Milena Kierat
mgr inż
Karolina Kowalczyk
mgr inż
Martyna Lachowska
mgr inż
Daniel Migas
mgr inż
Piotr Olesik
mgr inż
Dorota Pasek
mgr inż
Anna Skupińska
mgr inż
Patryk Wrześniowski
POZOSTALI PRACOWNICY
Henryk Albrecht
Piotr Bartos
dr
Bartosz Chmiela
mgr 
Magdalena Dudek
Adam Guca
Piotr Kałamarz
dr inż
Marta Mikuśkiewicz
mgr inż.
Dawid Niemiec
mgr inż.
Marek Staszewski
Karol Szuda